Дефибрилатори

Дефибрилатори

В спешните ситуации, за да ограничите риска от загуба на цялата си енергия при даването на първа помощ, използвайте висококачественният сърдечен дефибрилатор на "Philips Heartstart HS1".

Моделът "Philips Heartstart HS1" е сърдечен дефибрилатор, с общо предназначение за специалисти, а така също и за широката общественост.

Извън спазените стандарти, този апарат използва вълната " SMART biphasic " – това е единствената вълна утвърдена от "American Heart Association" (Американската Сърдечна Асоциация.

В допълнение, тази дефибрилатор има голямото предимството да дава указания на потребителя как да го използва. Всъщност, контролиран глас, спокоен и естествен, рецитира, ”точка по точка”, различните етапи на реанимация и как да се управлява шокът, но и също така, ако е необходимо провеждането на изкуствено дишане „уста в уста” или сърдечен масаж.

Моделът "Philips Heartstart HS1" предлага напълно безопасна употреба, ел. шоковият импус се възпроизвежда, само след като хората около реанимирания са предупредени.
Дефибрилатори Philips Дефибрилатори HS1

Новости (Бюлетин)