Мезопистолет DHN 1

1 461,87€1 657,70€
описание

Това е базовият мезопистолета.

Това е първият мезопистолет на DEN' HUB с електрическа и електронна концепции.

Той еоборудван със стабилизирана предвидлива настройка на проникването на иглата.

Инжектирането се прави чрез просто натискане на пистолета върху предвидената точка.

Функционира в нпрекъснат режим или поединични инжекции.

 

Опаковка:

Пистолетът се доставя с чанта.

Пистолетът DHN 1 се доставя с основен комплект и 20 кита.

Новости (Бюлетин)